Testimonials

Circle Style

[testimonials items=”-1″ style=”circle-style” ]

Quote Style

[testimonials items=”-1″ style=”quote-style” ]

Square Style

[testimonials items=”-1″ style=”square-style” ]

U-square Style

[slider name=”usquare”]

Testimonials Slider

[testimonials_slider items=”-1″ excerpt=”32″ speed=”500″ timeout=”5000″ ]